Privacyverklaring Peerby

Bij Peerby vragen we je om je naam, contactgegevens en andere persoonlijke informatie op te geven. Ook verzamelen we gegevens over het gebruik van onze site. Door gebruik te maken van de Peerby.com website, de app en / of enige andere dienst aangeboden door Peerby, stem je dus in met het verzamelen, gebruiken en opslaan van jouw persoonlijke informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid.

In deze privacyverklaring lichten we toe wat we doen en waarom. Je hebt het recht inzage in je gegevens te vragen of deze te laten verwijderen (zie punt 11). Hoe dat werkt, leggen we hieronder uit.

1 Persoonlijke gegevens

Peerby is persoonlijk, je bent wie je zegt dat je bent. Bij registratie vragen we je dan ook om je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Je profielnaam en de spullen die je wilt uitlenen worden op de site vermeld, inclusief een indicatie van waar je ongeveer woont. Dit wordt met opzet met een foutmarge weergegeven van ong 200 meter. Iedereen kan dit zien, ook zoekmachines. Je exacte adres wordt echter nooit openbaar gemaakt. Hoewel wij ons best doen iedereen zijn privacy te waarborgen, kunnen wij niet voorkomen dat openbare gegevens door iemand anders worden gebruikt. Gebruik dus altijd je gezonde verstand en vermeld geen dingen die je als privé beschouwd.

Achter de schermen gebruiken wij jouw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om je te bereiken met leen verzoeken van je buren (via e-mail). Je kunt zelf op Peerby.com bij instellingen aangeven of je wel of geen verzoeken via de mail wilt ontvangen. Ook kunnen wij je e-mailadres gebruiken voor nieuwsbrieven of het vragen om feedback. Zie daarvoor het hoofdstuk ‘contactformulieren of nieuwsbrief’.
  • Om contact met je op te nemen in het geval van problemen rondom het uitlenen/verhuren of lenen/huren van spullen (e-mail adres en/of telefoonnummer).

1.1 Financiële gegevens

We kunnen je vragen om je identiteit te verifiëren via een creditcard of betaalrekening. Regel je de betaling van een transactie via de Peerby betaalfunctie (iDEAL en/of creditcard) dan vragen we je ook om je betaalgegevens. Als je je laat uitbetalen via Peerby slaan we je betalingsgegevens op om toekomstige uitbetalingen te vergemakkelijken.

Wij beschouwen je persoonlijke gegevens als zeer vertrouwelijk en zullen deze niet doorgeven aan iemand buiten Peerby en zijn serviceproviders met de noodzaak om dergelijke informatie te kennen, behalve dat wij dergelijke informatie mogen bekendmaken: (i) aan dochter- en moederbedrijven en andere gelieerde juridische entiteiten waarmee Peerby onder gezamenlijke zeggenschap staat, (ii) in geval van verandering van eigendom of overdracht van Peerby-activa, of (iii) in geval van een faillissement, indien wettelijk vereist, (iv) om een misdrijf voorkomen, of (v) om de veiligheid van Peerby of een van zijn gebruikers te beschermen.

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid betekent de term "Serviceprovider" een Peerby-vertegenwoordiger, -vertegenwoordiger, -aannemer of andere aanbieder van een dienst waarmee Peerby een overeenkomst heeft op grond waarvan de Serviceprovider de werking van Peerby ondersteunt. Alle serviceproviders zijn verplicht: (i) je gegevens vertrouwelijk te houden en (ii) de informatie niet voor andere doeleinden dan de werking van Peerby te gebruiken. Elke Peerby-moeder, -dochteronderneming en / of geaffilieerde rechtspersoon die uw persoonlijke informatie, financiële informatie of niet-anonieme demografische informatie van Peerby ontvangt, voldoet aan de voorwaarden van dit Privacybeleid met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van de informatie.

2 Contact met buren

Wanneer je met je buur in contact komt in de chat, bepaal jij zelf welke informatie je met elkaar wilt uitwisselen. Wij zijn niet aansprakelijk voor het misbruik van onderling uitgewisselde gegevens, gebruik dus altijd je gezonde verstand.

3 Informatie omtrent gebruik

Peerby houdt bij naar welke spullen je zelf hebt gezocht en waarvan je hebt aangegeven deze wel of niet te hebben. Deze gegevens gebruiken we om de site te kunnen verbeteren en relevante overzichten te genereren. Deze gegevens houdt Peerby voor zichzelf. In geval van misbruik of problemen kunnen wij deze gegevens gebruiken of afgeven aan Justitie. Verder mogen wij kijken wat voor soort berichten er worden verstuurd en ontvangen. Hiermee willen we de dienst verbeteren en misbruik voorkomen of detecteren. Ook deze gegevens houdt Peerby voor zichzelf.

Verder verzamelt Peerby algemene bezoekgegevens, zoals het IP-adres van je computer, gegevens over je browser, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser verstuurt. Deze gegevens gebruiken we voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, en ook om de veiligheid van de site in de gaten te houden. Wij koppelen deze gegevens niet aan de hierboven genoemde persoonlijke informatie.

4 Gedeeld met derden

Om onze service te kunnen faciliteren en optimaliseren delen wij sommige informatie met service providers. Deze providers voeren taken uit om gebruikersgegevens te verwerken en om onze diensten te helpen leveren, in overeenstemming met dit privacybeleid. Ook werken we met analytische leveranciers om het gebruik van onze diensten te helpen begrijpen. In het bijzonder zijn dit:

4.1 Mixpanel & Segment

We analyseren en meten bezoekersgedrag met behulp van Mixpanel, via Segment. In de privacyverklaring van Mixpanel en Segment lees je hoe zij je privacy waarborgen. De gegevens die Mixpanel verzamelt zijn alleen door Peerby in te zien en worden niet met derden gedeeld. Als je hier niet aan wilt meedoen, installeer dan het opt-out cookie van Mixpanel. Zolang dit cookie op je computer staat, zal Mixpanel geen gegevens over je verzamelen.

4.2 Hotjar

Af en toe analyseren en meten we bezoekersgedrag ook met behulp van Hotjar. In hun privacyverklaring lees je hoe zij je privacy waarborgen. De gegevens die Hotjar verzamelt zijn alleen door Peerby in te zien en worden niet met derden gedeeld.

4.3 Mailchimp

De service gerelateerde mailtjes die wij je sturen m.b.t. leen verzoeken van je buren of wanneer je bijvoorbeeld een nieuw wachtwoord aanvraagt, versturen wij via Mailchimp. De gegevens die Mailchimp daarmee verzamelt zijn alleen door Peerby in te zien en worden niet met derden gedeeld. In hun privacyverklaring lees je hoe zij je privacy waarborgen.

Verder kunnen wij soms gegevens delen ten behoeve van;

  • statistische analyse en academisch onderzoek, maar alleen in geanonimiseerde vorm; en
  • het uitgeven van geanonimiseerde of samengevoegde informatie over het gebruik van de Peerby-service.

4.1 Financiële gegevens

Als je een transactie op de website aangaat waarvoor financiële informatie nodig is, deelt Peerby jouw financiële informatie met onze financiële dienstverlener Mangopay. Hun privacy statement vind je hier. Als je een transactie aangaat met een derde partij of als je deel neemt aan programma’s op de website waarvoor financiële informatie nodig is, deelt Peerby jouw financiële gegevens met deze partij. Als dit het geval is melden we dat voorafgaand aan de transactie en linken we naar hun privacybeleid.

5 Contactformulier of nieuwsbrief

Als je het contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Als je lid wordt, sturen we je af en toe een nieuwsbrief, of vragen we je om feedback. Dit doen we sporadisch; soms één tot twee keer per maand en soms helemaal niet. Elke e-mail bevat een afmeldmogelijkheid waarmee je verdere verzending kunt stoppen. Je kunt je bij accountinstellingen ook eenvoudig af- en aanmelden voor de nieuwsbrief. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt of voor derden beschikbaar gesteld.

6 Gebruik van cookies

Om je toegang te geven tot de site en het inloggen gemakkelijk te maken gebruiken wij cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen en die gegevens van jou als bezoeker van onze site vastleggen. Dankzij een cookie is het mogelijk om altijd ingelogd te zijn als je onze site bezoekt. Voor dit automatisch inloggen dien je tijdens het inloggen een vinkje te plaatsen bij het veld "Gegevens onthouden". Daarnaast wordt een cookie gebruikt voor de registratie van klikgedrag op onze site.

Wanneer je het gebruik van cookies wilt uitschakelen, kun je je browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd, of dat wordt aangegeven wanneer er cookies worden verzonden. Houd er rekening mee dat bepaalde delen van de site mogelijk niet goed functioneren als je geen cookies accepteert.

Het meten van bezoekersgedrag doen we ook met een cookie. Zie daarvoor hierboven bij Mixpanel.

7 Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.

8 Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

9 Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

10 Anti-spam beleid

Peerby verstuurt geen spam of verkoopt geen e-mailadressen. Als u een ongevraagde e-mail uitnodiging hebt ontvangen om lid te worden van Peerby of om deel te nemen aan een evenement, werd de uitnodiging gegenereerd door een lid of gebruiker van de website en niet door Peerby.

11 Inzage en wijzigen van je gegevens

Via je profielpagina kun je je persoonlijke gegevens aanpassen. Je account opheffen kan via de knop “profiel verwijderen” onder het instellingen/profiel menu. Lukt dat niet, neem dan contact op.

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met ons op support@peerby.com