Peerby algemene voorwaarden

Peerby is bedoeld om spullen (duurzame consumptie goederen; oftewel spullen die vaker dan 1x meegaan) van en aan elkaar te lenen, al dan niet tegen een vergoeding. Voor de duidelijkheid hanteren we hierbij toch een paar spelregels.

Peerby wil graag dat spullen zo optimaal mogelijk gebruikt worden. Peerby is primair bedoeld voor uitwisseling tussen buren onder elkaar. We maken ook ruimte voor andere partijen die gedeeld gebruik vergroten. Dat kan gaan om andere deelplatformen, verhuurbedrijven en fabrikanten van duurzame goederen. Een vergoeding vragen voor gebruik van je spullen mag. Wel kunnen wij speciale eisen stellen aan de advertenties van commerciële en/of bedrijfsmatige verhuur. Als dat voor jou het geval is, stellen we je daarvan op de hoogte. Als je niet aan die eisen voldoet dan mogen wij je advertenties en/of je account opheffen.

Peerby is persoonlijk, je bent wie je zegt dat je bent. We respecteren je privacy (zie ook onze privacyverklaring). Houd je gegevens wel actueel.

Contact met Peerby-buren

Op Peerby communiceer je zoals je in persoon ook zou doen, dus geen grof taalgebruik, etc. Peerby mag ingrijpen in openbare berichten en/of deze weghalen als ze onfatsoenlijk of tegen de wet zijn. Je berichten zijn niet versleuteld en kunnen door ons worden gelezen, maar alleen bij klachten, voor de bemiddeling in geschillen of om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. We raden af dingen te bespreken via Peerby berichten die je als zeer persoonlijk en/of vertrouwelijk ziet.

Omgang met spullen

Je gaat zorgvuldig om met andermans spullen. Controleer samen in welke staat de spullen zijn bij uitlenen en terugbrengen. Communiceer duidelijk over wat je verwacht van de lener/huurder (zoals een lege stofzak of een volle tank benzine).

Je houdt je aan de afspraken die je maakt met je buren, bijvoorbeeld over ophalen en terugbrengen van spullen. Als je iets niet terugbrengt of als het door onzorgvuldig gebruik kapot gaat, moet je dat op jouw kosten herstellen of vervangen. Gebruik je gezond verstand en doe geen dingen die je normaal ook niet doet. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid.

Heb je je afspraak vastgelegd via de Peerby chat? Dan val je onder de garantieregeling. Met deze garantie kan je aanspraak maken op een vergoeding als zich problemen voordoen bij het lenen. Voor uitleners geldt deze garantie altijd. Voor leners geldt deze als er geen sprake is van opzet of onzorgvuldig handelen. Meer over deze garantie lees je hier.

Peerby helpt en ondersteunt je graag bij het oplossen van problemen. We zijn echter juridisch niet aansprakelijk, behalve als jij kunt bewijzen dat we opzettelijk of grof nalatig hebben gehandeld. Voor schade aan je spullen moet je bij de persoon zijn die deze heeft veroorzaakt.

Peerby is niet perfect

Als je iets ziet wat beter kan, dan horen we dat graag van je. Omdat er constant aan Peerby wordt gewerkt, kan de site van tijd tot tijd wijzigen of eventjes niet werken. We kunnen nieuwe dingen toevoegen of juist dingen weghalen omdat ze niet nuttig blijken.

Berichten van Peerby

Peerby wil graag laten zien hoe leuk Peerby is. Het kan daarom zijn dat we verzoeken delen via Twitter, Facebook of onze nieuwsbrief. Voor de nieuwsbrief kun je je bij accountinstellingen apart af- en aanmelden.

Peerby mag deze voorwaarden aanpassen als dat nodig is. Dat melden we vooraf en we geven je ruim de tijd om aan de nieuwe regels te wennen.

Betalen via Peerby

Peerby maakt gebruik van de diensten van MangoPay, betalingen via Peerby vallen onder de algemene voorwaarden van MangoPay.